Narcist_homo

Narcisme en (latente) homosexualiteit.


Er is mij een vraag gesteld over de verhouding tussen narcisme, (latente) homosexualiteit en sexueel sadisme.

Stel dat het kind al voelt homosexueel te zijn. De sociale conditionering door ouders en peer-groups (=primaire oedipale objecten) 'leert' hem dat dat niet mag, dus het kind onderdrukt de emoties, en ontwikkelt een afkeer tegen zichzelf, alsook tegen andere homosexuelen. Er ontstaat dan de situatie dat een afkeer ontstaat ten opzicht van zijn eigen emoties, het ECHTE ZELF. (dat is in dit bepaalde geval EEN verklaring voor het ontstaan van narcisme)

Het feit dat de narcist homosexueel is, en geleerd heeft homo's af te wijzen, betekent dus niet anders dan dat de narcist geleerd heeft om zichzelf niet lief te hebben. De narcist zal fantiek proberen te conformeren, en zal fanatiek homo's afwijzen. De praktijk leert dan ook dat de meest fanatieke homohaters zelf homo zijn, maar niet hebben geleerd dit te accepteren. Ten gevolge daarvan moet de schijn worden hooggehouden en zal een imponeringsgedrag van heterosexualiteit worden vertoond dat vaak belachelijke en zeer doorzichtige vormen aanneemt. Zie hier de verklaring dat niet-geaccepteerde homosexualiteit de grondslag van homohaat kan zijn.) (en ook de grondslag kan zijn van narcisme)

Stel dat zo iemand in volwassenheid zijn homosexualiteit pas erkent. Die persoon is dan lichamelijk volwassen geworden en groot gegroeid. Maar hoe zit het dan met zijn psyche-substraat m.b.t. de bij hem horende (homo)sexualiteit ?

Dat psyche-deel van hem is altijd verdrukt geweest en heeft zich dus niet ontwikkeld, m.a.w., bevindt zich nog in een kinderlijk of puberaal stadium. Dit heeft meestal tot gevolg dat hij niet op een normale volwassen manier met homo's van zijn leeftijd overweg zal kunnen, immers zijn psyche is niet op de bij die leeftijd passende wijze tot volwassenheid gekomen.

Hier ligt de kern-verkaring van pedofilie of pederastie (een pederast is een homo die op puberende jongens valt). Op die leeftijd ligt dan immers de ontwikkeling van zijn sexualiteitspsyche. Omdat pedofilie verboden is en maatschappelijke verwerping ondervindt wordt dus dan nog steeds die psyche onderdrukt.

Vaak zie je dan dat de onderdrukte emotie gesublimeerd wordt door dan juist op een wel acceptabele wijze met die jongens om te gaan. Vooral onder jongerenwerkers en bijvoorbeeld in de padvinderij zie je dan homo's die op deze wijze een gelegitimeerde uiting geven aan hun empathische verbondenheid met jongere jongens, zie ook bijvoorbeeld voetbaltrainers. Zo af en toe komt het helaas voor dat men zich niet in weet te houden en dan komt er weer zo'n ontuchtschandaal naar boven.

Een vraag heeft mij bereikt me betrekking tot latente homosexualiteit en impotentie. De gedachte van de latente homo : Ik heb een vrouw versierd...  Ha ha, zie je wel dat ik geen homo ben want ik heb een intieme persoonlijke verbondenheid met een vrouw tot stand gebracht, waarmee dan het ONECHTE zelf (schijn van hetero-zijn) weer eens bevestigd wordt. Helaas pindakaas, want sexuele opwinding wordt niet door die persoonlijke verbondenheid tot stand gebracht (althans, niet voor lange tijd) maar door genetische aanleg. En hoeveel persoonlijke verbondenheid een homo met die vrouw dan ook moge voelen (goede vriendin bijvoorbeeld), zijn genetische aanleg (homo) staat er aan in de weg dat er een spetterend sexleven ontstaat. Zo'n relatie is dan voor beide partijen sexueel frustrerend.

De drang tot het blijven versieren van vrouwen is dan uit te leggen als de drang tot het blijven hooghouden van de schijn van hetero zijn, iets dat op het niveau van persoonlijke verbondenheid nog wel eens lukt, maar na zeer korte tijd afknapt op het genetisch 'niet matchen'.

Slechts onder invloed van verdovende middelen zal zo'n persoon dan nog sex kunnen hebben met een vrouw (ook als er sadisme aan te pas komt, hetgeen de narcist een machtsgevoel verschaft), anders : vergeet het maar.

Hier raak ik de topic van de sexueel sadistische narcist/psychopaat, iets waar ik op dit moment nog te weinig inzicht in heb om er meer over te zeggen, maar ik hoop daarover in de toekomst meer te kunnen publiceren.