Sociopaat_2


Sociopaat 2


Je bent eenzaam. Ook al omring je je misschien met mensen waarvan je denkt dat je houdt, je bent diep en diep eenzaam. Dat weet ik omdat je teleurgesteld bent in het denken en handelen van mensen. Je vraagt je af of je de enige bent die dat allemaal ziet bij anderen. Wellicht kun je het allemaal redelijk wegstoppen en door middel van sociale kontakten, je werk, je studie of je hobby's af en toe vergeten, maar je blijft je eenzaam voelen.

Voorts is er regelmatig veel spanning in je leven vooral de laatste tijd.
Zoekend naar 'waarheid' heb je boeken gelezen, workshops gevolgd of wellicht al eens een helderziende of paragnost geraadpleegd ?

Van alle dingen die je leest, hoort of ziet weet je dat daar een grote kern van waarheid in zit, en als je de principes maar kent of toepast uiteindelijk gelukkig of 'verlicht' zult worden. Tot nu toe echter is dat niet gelukt. Moet je ook maar eens kijken wat er allemaal niet uit je verleden meespeelt. Je hebt er immers nooit echt bijgehoord, toch ?

Als kind vroeg je je al af wat de zin van dit alles was, je relaties zijn tot nu toe of tot voor kort teleurstellend geweest omdat jij je spiritueel ontwikkelde en je partner niet.
Je hebt een boel ellende meegemaakt in je jeugd, en dikwijls kun je je draai niet vinden in werk, relatie of gezondheid.

Ook ben je gevoelig voor rug-, hoofdpijn-, of spijsverteringsklachten, mogelijk ook alle drie. Je bent bijzonder geinteresseerd in geestelijke ontwikkeling en hebt daar veel over gelezen. Je hebt ook een bepaald vermogen, een gave.
Die gave kan in je handen zitten of in je hoofd, en je zoek naar mogelijkheden om hiermee om te gaan en deze te gebruiken.

Dit verhaaltje vertel ik weleens tijdens een lezing en soms zie ik mensen tot tranen geroerd knikken: ze herkennen zichzelf volledig in deze omschrijving.   Dat kan ook haast niet anders want :

Je bent eenzaam
Natuurlijk ben je eenzaam. Ieder mens is wel eens eenzaam. En vooral wanneer je je met spirituele en geestelijke ontwikkeling bezighoudt is de zoektocht vaak eenzaam en moeilijk.

Er is spanning, vooral de laatste tijd.
Bijna iedereen leeft in bepaalde spanning. En de spanning van de laatste tijd is ook de beste die je je kunt herinneren, meestal.

Je ontwikkelt je spiritueel
Alleen al door teksten als deze te lezen geef je iets van de wens te kennen geinteresseerd te zijn in 'tussen' hemel en aarde ? Kans is dan wel erg groot dat je meer op dit gebied hebt gelezen en gehoord.

Je hoorde er nooit bij, toch ?
Is er iemand die dat gevoel niet af en toe heeft ?

Je hebt een hoop ellende meegemaakt in je leven.
Ach jemig wat zielig !  Wie heeft dat nou niet ?

Ook ben je gevoelig voor rug- of hoofdpijn of spijsverteringsklachten.
Ja, scorekans van dik 90 procent. De klachten die verband houden met deze drie zeer algemeen benoemde klachten komen bij praktisch alle mensen weleens voor.

ENZOVOORT..

Het bovenstaande is een kunstje dat door veel mensen wordt gebruikt en met veel succes. Immers, je slaat altijd wel ergens een spijker op zijn kop. Tijdens cursussen energiewerk is het vaak lastiger om mensen van het 'scoresyndroom' af te helpen dan om ze de technieken hiervan bij te brengen. Het vervelende is niet zozeer dat mensen bevestiging willen dat hun gevoel klopt, maar dat het zoeken naar deze bevestiging een belemmering is voor het zuiver waarnemen van energie.

Een paar jaar geleden hield ik een spreekbeurt over energie en overtuigingen. Om het scoresyndroom te verduidelijken, speelde ik een paar minuten de rol van kermiswaarzegger. De bedoeling hiervan was om duidelijk te maken hoe gemakkelijk het is om te 'scoren' met karakterbeschrijvingen, voorspellingen, en het schouwen in iemands verleden als je de kunstjes kent.

Ik liep op een nietsvermoedende man in het publiek af en keek hem recht in de ogen aan. 'Vindt je het goed al ik je iets over jezelf vertel', vroeg ik, 'ik voel namelijk een hele sterke vibratie bij je.' De man keek eerst wat sceptisch maar glimlachte al gauw en zei dat ik mijn gang mocht gaan.

'Ik voel een hele sterke drang bij je om je leven drastisch te veranderen', zei ik, 'en daarbij krijg ik beelden van een weg met vele zijpaden. Jij loopt op die weg en twijfelt bij ieder kruispunt over de richting die je zal gaan. Ook op dit moment sta je voor een belangrijke kruising in je leven. Welke richting zal je gaan ? Er zijn ook namen van mensen die ik hoor : Peter, Anneke en Bert. Wellicht zijn ze op dit moment niet zo prominent aanwezig, misschien ook wel, maar ze gaan de komende maanden een belangrijke rol spelen in je leven, van dichtbij of van een afstand, dat kan ik zo niet zien. Verder moet je voorzichtig zijn met je lever en je longen, die zijn gevoelig voor slechte gewoonten, voel ik'. Ik trok daarbij een moeilijk gezicht alsof het denken me pijn deed en vervolgde, 'Dan is er nog dat idee waar je een tijd geleden over nadacht. Het zou jammer zijn als je dat weer liet varen. De gedachte die toen bij je opkwam is erg belangrijk voor je verdere toekomst. Misschien weet je nog welk idee het was, en anders schiet het je de komende dagen wel weer te binnen. Vertrouw op je innerlijke wijsheid en vertrouw het idee, dan komt het zeker goed.

Nadat ik dit had gezegd wilde ik het publiek gaan uitleggen dat wat ik net had gedaan geen enkele waarde had omdat het een praatje vol nietszeggende algemeenheden is. Peter, Anneke en Bert zijn veel voorkomende namen in Nederland en meestal heeft iemand wel een familielid, kennis, vriend of collega die zo heet. Lever en longen zijn ALTIJD gevoelig voor slechte gewoonten (roken, alcohol en drugs). De meeste mensen hebben zo ongeveer vier keer per week wel eens het idee om alles drastisch anders te gaan doen. Een idee dat een tijdje geleden opkwam werkt ook altijd, want, die heeft ook iedereen regelmatig.

Dit wilde ik het publiek dus gaan vertellen, maar de man - geheel bleek weggetrokken - stond op alsof hij een getuigenis wilde afleggen en stamelde : 'Ik weet niet hoe je dit weet, maar het is allemnaal waar. Ik probeerde hem af te remmen door hem te vertellen dat dat ook wel heel erg simpel was, maar hij ging door. 'Mijn vrouw heet Anneke, en mijn baas heet Peter. Zij spelen een belangrijke rol in mijn leven. Ik heb wel een neef Bert maar die kan ik er op- dit moment niet in plaatsen. Ik rook veel en 's-avonds drink ik een paar borreltjes. Mijn vader is aan leverkanker overleden en mijn moeder heeft longklachten dus daar ben ik erg bang voor. Een tijdje geleden was ik alles zo zat dat ik het idee kreeg om te gaan emigreren.'

De man zakte terug in zijn stoel en keek mij beurtelings bewonderend en argwanend aan. Het publiek hield verwachtingsvol de adem in en ik werd mij bewust van de stilzwijgende verwachting van de mensen, dat ik nog een paar toverkunsten zou vertonen, waartoe ik absoluut niet in staat was. Soms werkt het toeval weleens tegen.

Het heeft mij veel overredingskracht gekost om de man ervan te overtuigen dat ik deze dingen absoluut niet wist of kon weten en dat ik gewoon gebruik had gemaakt van een paar zeer algemene vaagheden die welhaast op iedereen van toepassing zijn.


De verklaring van de werking van dit soort oplichtingsachtige kermiswaarzeggerij is overigens zeer simpel, het functioneren van de psyche van ieder mens is bijna identiek. De belangrijkste stimuli voor het menselijk handelen is overleving, het streven naar geld, sex en macht, uiteindelijk het streven naar superioriteit. In dit streven ligt besloten dat men boven de massa moet uitstijgen om superieur te zijn.
Wanneer men nu geconfronteerd wordt met de zoveelste in paars of purper gehulde kermiswaarzegger die jou toevalligerwijs met dit soort praat weet te raken ligt de verleiding op de loer dat je daarbij gaat denken dat die ander iets bijzonders of speciaals in je heeft gezien, hetgeen jou dan gemakkelijk het speciale of unieke gevoel geeft op welke bevestiging jouw, bij bijna ieder mens aanwezig (!!!), minderwaardigheidsgevoel nou juist zit te wachten. Ieder is op zoek naar dat ene speciale, grootse of superieure in zijn of haar leven. Het is verleidelijk daarin geloof te hechten aan iemand die jou dat ene speciale gevoel verschaft. Met waarheids- of werkelijkheidsinzicht heeft dit alles weinig te maken, meer met het verschaffen van betekenis- en inhoudsloze emoties.