Typen_psychopaat

Typen_psychopaat

 
SUBCATEGORIEËN OF TYPEN PSYCHOPATHIE
(Deel 1 Nederlands / Deel 2 Engels)


De misleidende psychopaat (mannelijk of vrouwelijk): 

Ze zullen zonder reden liegen.  Ze zullen handig uw woorden verdraaien, vragen ontwijken en belangrijke feiten verzwijgen bij het nastreven van huin voortdurend veranderende, zelfzuchtige doelen. Deze hypocriet gaat praat op hoge morele waarden, en gaat dan over tot het exploitatie, manipulatie en misbruik van anderen.  Hij/zij zal zijn slachtoffer ervan beschuldigen dat het gek en emotioneel wreed is.

Remedie: Onthoud wat hij / zij zegt.  Probeer niet te onderhandelen of compromissen te sluiten.  Verlaat hem/ haar, als hij/zij te vaak op leugens werd betrapt.

De (typische) vrouwelijke psychopaat: 

Door gebruik van haar vals masker, zal zij de hulpbehoevende, meelijwekkende, hulpeloze vrouw met emotionele gebreken spelen.  Zelfs volslagen vreemden zullen haar dingen geven die ze gretig aanvaardt.  Ze zal valselijk beweren dat ze het slachtoffer is.  Deze parasitaire psychopaat verleidt en misbruikt de normale beschermer- en verzorgersinstincten van haar mannelijke prooien.  Als ze haar masker afzet, is ze bedrieglijk, wreed, hebzuchtig, liefdeloos en onverschillig.

Remedie:  Deze 'dame' in nood zal u aan de haak proberen te slaan.  Maak haar emotionele behoeftigheid niet tot uw probleem.  Dat zwarte gat van behoeftigheid is immers bodemloos.  Besef dat het masker van hulpeloosheid niet de "ware persoon" is.  Verlaat haar als ze geen redelijke antwoorden op redelijke vragen geeft, geen begrip, inzicht of berouw toont.  Wees op uw hoede en bedenk dat de vrouwelijke psychopaat bedrieglijker  is dan de mannelijke, omdat ze seksualiteit als lokmiddel gebruikt.  Vermijd financiële of emotionele betrokkenheid.

De persoonlijkheid-assimilerende psychopaat: 

Maakt een sterke indruk, zorgt ervoor dat zijn slachtoffers hals over kop verliefd op hem worden.  Hij slaat ze aan de haak door het valselijk spiegelen van hun waarden, interesses, doelen, levensopvattingen, smaken en gewoonten.  Hij zal integriteit, eerlijkheid en oprechtheid voorwenden.  Hij speelt de rol van slachtoffer.  Zijn doelwitten voelen met hem mee.  Hij wil snel met hen trouwen.

Deze psychopaat wil dat zijn slachtoffers van hem afhankelijk worden.  Hij portretteert valse integriteit, komt in de idealiseringfase met zijn slachtoffer hulpvol, troostend en gul over, als een echte zielsverwant.  Dit blijft nooit duren, omdat de 'gespiegelde' psychopaat zijn ware aard zal tonen.  Hij geeft anderen de schuld.  Zijns slachtoffers zijn als voorwerpen, die hij naar believen kan afdanken.  Hij kan op overtuigende wijze menselijke emoties nabootsen.  Zijn gebrek aan geweten is schokkend, onbegrijpelijk en emotioneel pijnlijk voor het slachtoffer, dat bij een breuk gewoonlijk met de brokken blijft zitten en probeert te redden wat nog te redden valt.   Deze psychopaat zal zijn afgedankt slachtoffer heel snel negeren, terwijl hij zich met de "nieuwe perfecte partner" inlaat of reeds ingelaten heeft.  Hij zal talloze andere relaties hebben.  In het begin van de relatie zou hij verbale aanwijzingen over zijn ware aard kunnen geven, maar het slachtoffer zal de ware betekenis ervan niet doorhebben.  Uiteindelijk zal de ongemaskerde psychopaat zich vertonen.  Zijn slachtoffers ondergaan vernietigende emotionele en financiële gevolgen, en hun emotioneel herstel kan lang duren.

Remedie:  Doe geen moeite meer om hem te helpen of te genezen.  Hij heeft zijn ware aard blootgegeven, en zijn valse persoonlijkheid is voor altijd weg.  Aanvaard de werkelijkheid.  Ga in therapie.  Negeer zijn kwetsende woorden.  Laat u niet terug in de luren leggen als hij u de schuld geeft of liegt.  Hij kan zelfs getrainde hulpverleners om de tuin leiden.  Wees niet kwetsbaar of naïef.  Bereid u voor op een smerige echtscheiding.  Aanvaard het misbruik niet.  Leer over psychopathisch gedrag.

De 'wilde' psychopaat: 

Leert nooit uit fouten in het verleden.  Is gemakkelijk verveeld, zoekt steeds weer en onvermoeibaar naar nieuwe prikkels.  Door hun roekeloze onverschilligheid ten opzichte van anderen brengen ze zichzelf in gevaar.  Zeer impulsief, problemen met relativeren en het vellen van het juiste oordeel, misdaden of wandaden,  drugs- of drankmisbruik zijn typisch voor de 'wilde psychopaat'.

Remedie:  Vermijd betrokkenheid, gebruik uw verstand.  Zeg nee.  Val niet voor hun passie of manipulatie.  Probeer ze niet uit de rats te helpen.  Voorzie de gevolgen.

De aandacht zoekende psychopaat: 

Deze extreem narcistische psychopaat draagt een vals masker en gedraagt zich hautain, wil steeds in het middelpunt van de belangstelling staan.  Hij maakt anderen graag afgunstig, wil voortdurend aandacht, vaak ook angst en haat van anderen.  Hij kan er nooit genoeg van krijgen en plaats roem en beruchtheid op één lijn.  Reageert buiten alle proporties op situaties.  Hij  zal opschepperig met zijn bezittingen pronken om de aandacht te krijgen.

Remedie:  Leer de gedragskenmerken herkennen.  Eis gelijke behandeling.  Ontzeg hem de aandacht die hij opeist.  Ondersteun zijn hautain en pronkerig gedrag alleen als dit u de kans geeft om van hem weg te geraken.

De leidende pyschopaat: 

Hij manipuleert anderen om status, controle, volgzaamheid, geld, aandacht te krijgen.  Zijn doeltreffende brain wash-activiteiten worden vaak teruggevonden in religieuze en politieke groeperingen.  Zijn prooien zijn naïeve, kwetsbare, minder ontwikkelde of mentaal zwakke personen.  Hij doet zich voor als de deugdzame, perfecte vader, echtgenoot, spirituele leider, adviseur, vertrouwenspersoon of vriend.

Remedie:  Vermijd hem.  Besef dat hij alleen aandacht of geld wil, door middel van misbruik.  Wees wantrouwig bij sterk charisma.  Als u instinctief aanvoelt dat u hem moet mijden, doe dat dan ook.

De frictie veroorzakende psychopaat : 

Zet mensen tegen elkaar op.  Slachtoffers kunnen als hun 'gevolmachtigden' fungeren in interactie met anderen.  Op die wijze laten ze hun slachtoffers boeten voor de door hen aangezette daden, en ze zullen genieten van het door hen georkestreerde  optreden.  Ze houden hun bondgenoten en doelwitten apart, om blootstelling te vermijden.  Ze zijn verbaal sterk bij het verdraaien van anderen hun woorden.  Deze charmeur krijgt gewoonlijk wat hij  wil.  Hij past agressieve verkoopmethodes toe, wendt deskundigheid voor.  Dit prototype oplichter zal ervoor zorgen dat hij onmisbaar overkomt, alsof hij altijd gereed is om uw problemen op te lossen.  Geld en het oplichten van anderen is zijn enige doel.  Hij zal met alles instemmen en het dan plots over een andere boeg gooien.  Hij zal u ervan beschuldigen dat u het contact hebt verbroken.  Wettelijke overeenkomsten en normale, sociale ethiek hebben totaal geen betekenis voor hem.  Nadat ze hebben toegeslagen spelen ze graag de slachtofferrol.

Remedie:  Verwacht dat hij de overeenkomst niet zal naleven.  Vermijd betrokkenheid.  Sta op uw eigen benen.  Wees wantrouwig als hij u met slogans verzekert dat u snel rijk zult worden.

De onstabiele psychopaat: 

Deze vrouwenmishandelaar, moordenaar, seriemoordenaar, stalker, verkrachter, vechter en terrorist heeft zeer lange tenen.  Hij zal snel in woede ontsteken.  Hij verwacht zich altijd aan verraad, vernedering of bestraffing.  Hij beeldt zich afwijzing in en zal daarom eerst zelf afwijzen, om ervan verlost te geraken.  Hij zal u lastig vallen om een reactie van u te krijgen en het dan laten uitschijnen alsof u de controle hebt verloren.  Hij kan heel gevaarlijk en onvoorspelbaar worden.  Hij kent geen berouw, heeft geen geweten en negeert de rechten van anderen.  Deze lafaard kiest kwetsbare vrouwen, kinderen en bejaarden als slachtoffer.  Hij lapt zijn laars aan voorwaardelijke invrijheidstelling en is niet in staat om juist te oordelen.  Hij leert nooit zijn les en zal telkens weer dezelfde fouten in zijn eigen nadeel maken.  Vooral de media heeft interesse voor dit type van psychopaat.

Remedie:  Doe het nodige om u fysisch, financieel en emotioneel veilig te stellen.

De seksuele psychopaat:

Pornografie, hyperseksualiteit, masturbatie waar het niet hoort, en incest worden door zijn doelwitten gerapporteerd.  Eenieder, oud of jong, vrouwelijk of mannelijk, kan hun doelwit worden.  Deze roofmensen pakken wat ze kunnen krijgen.  Ze hebben een voorkeur voor SM-seks, vervelen zich gemakkelijk en willen steeds meer afwijkende stimulatie.  Het internet is hun favoriete jachtgebied

Remedie:  Verwacht dat dit type u zal vernederen.  Blijf uit zijn buurt.  Verwacht dat hij leugens over uw seksueel gedrag zal vertellen om de aandacht van zijn eigen afwijkend gedrag af te leiden.  Hou er rekening mee dat ze vaak op het internet aanwezig zijn.

De conflict-psychopaat: 

Is vaak succesvol en intelligent in zijn branche.  Hij kan op meesterlijk wijze bekwaamheden en referenties voorwenden en/of vervalsen.  Hij gebruikt anderen en moet absolute controle hebben.  Hij vertrouwt op zijn intellectuele manipulatie en charisma.  Tijdens het beklimmen van de hiërarchische ladder in de hoogste maatschappelijke regionen zal hij met zijn ellebogen werken en messen in ruggen steken.  Op meedogenloze wijze misbruikt hij zijn macht.  Zijn slechte oordelen hebben nadelige gevolgen in alle mogelijke lagen van de maatschappij.  Hij brengt anderen in problemen of in gevaarlijke situaties.  Deze professionele kwelgeest heeft geen sociaal geweten, is vaak wantrouwig of paranoïde.  Anderen zouden hem kunnen steunen om hun eigen doelen veilig te stellen.

Remedie:  Controleer zijn 'referenties'.  Laat u niet bij illegale activiteiten betrekken.  Als u hem probeert tegen te houden, zal hij zich wreken en zult u waarschijnlijk het onderspit delven.1. the ‘jekyll/hyde’ psychopath comes on strong, sweeps us off our feet. he targets us by falsely mirroring our values, interests, goals, philosophies, tastes and habits. he fakes integrity, honesty and sincerity. he plays the role of the victim. we take pity on him. he wants to marry us quickly. this control freak wants us dependent on him. he portrays false integrity, appears helpful, comforting, generous in his 'idealization' of us phase. it never lasts as jekyll turns into hyde. his victims are objectified and disposable. he convincingly mimics human emotions. his lack of conscience is shocking, incomprehensible and emotionally painful to us. we remember his odd reaction to situations. we end the relationship and salvage what we can, or we are quickly discarded as he cultivates a "new perfect partner". he will very much enjoy double-dipping attention he gets by cheating. he will have numerous relationships. he may drop verbal clues about his true character early in the relationship, but we fail to grasp its meaning. eventually the unmasked psychopath emerges and we remember that early warning. his targets suffer emotional and financial devastation and our emotional recovery is lengthy.
defense strategy: abandon all efforts to help or cure him. his true identity is exposed and the false character he portrayed is gone forever. accept the reality. seek therapy. join a support group to know you are not alone. ignore and don't react to his hurtful words. don't take the bait when he blames or lies. they fool even trained professionals. do not be gullible, vulnerable or naive. prepare for a nasty divorce. accept no abuse. learn about mental diseases and disorders.

2. the female psychopath: using her false mask of sanity, this charming "southern belle" schemer appears helpless or needy, pitiful, inept or emotionally unable to cope. even total strangers give her things she gratefully accepts. falsely claiming to be the victim, this passive parasite lures and abuses the normal protector/provider instincts in her male target. when her mask comes off she is cunning, ruthless, predatory, and loveless.
defense strategy: this 'damsel in distress' will try to hook and reel you in. take the hook out of your lip. don't make her emotional neediness your problem. this black hole of need can never be filled. understand the mask of helplessness is not the "real her". if she won't give reasonable answers to reasonable questions turn and run. beware and remember "...deadlier than the male." realize she uses sexuality as a lure. avoid financial or emotional involvement.

3. 'liar liar' he will lie for no reason. he will skillfully twist our words, dodge and evade questions, divert the topic, and omit important facts in his ever-changing, self-serving goals. "hang 'em high" he says about the murderer on the 6:00 news. this hypocrite claims high morals then proceeds to exploits, manipulate and abuse others. his lies about us are emotionally cruel. he will accuse you of being crazy. he will blame others and take no responsibility.
defense strategy: quietly verify what he says. the grain of truth he drops occasionally is cleverly-disguised manipulation. do not try to negotiate or bargain. head for the door when things don't add up. learn about projection.

4. the thrill seeker never learns from his past follies. easily bored, his hunt for new thrills escalates. his reckless disregard for others endangers them. poor impulse control, bad judgement, criminal activity and substance abuse are common.
defense strategy: don't get involved. use your good judgment. say no. don't take the bait of his rage or manipulation. don't bail him out. facing consequences is his best lesson.

5. the malevolent psychopath is now fully unmasked. we remember when his eyes were vacant, cold and predatory. this wife-beater, murderer, serial killer, stalker, rapist, fighter, harasser, terrorist has a 'chip-on-his-shoulder' attitude. his short fuse erupts into rages. he anticipates betrayal, humiliation or punishment. he imagines rejection and rejects first to 'get it over with'. he will harass to get your reaction and try to make you look out of control. can become dangerous and unpredictable. he has no remorse, no conscience and no regard for the rights of others. this coward sadistically picks on the vulnerable, women, children and the elderly. defies probation or the courts. he has bad judgment. he never learns his lesson and repeats past actions to his own detriment. the media loves stories about his heinous acts.
defense strategy: act to protect yourself physically, financially and emotionally. don't tip your hand that you're leaving. don't take the bait of his over-reactions. use the services of the police, law and shelters.

6. the arrogant psychopath displays his false mask and his haughty strut as he demands centre stage. he seeks envy, attention even our fear and hatred. he can never get enough. fame or infamy are the same to him if he can acquire notoriety. reacts disproportionately to situations. he boastfully displays his possessions to garner attention.
defense strategy: learn the red flags of behaviour. demand equal treatment. deny him the attention he demands. learn about malignant narcissism. support his grandiosity and self image when this serves your need to bide time to get away.

7. the charismatic leader manipulates others to obtain status, control, compliance, money, attention. his effective brainwashing tactics often found in religious cults or political venues. he targets the naive, vulnerable, uneducated or mentally weak. he falsely portrays himself to be virtuous, the perfect father, husband, spiritual leader, advisor, mentor, friend.
defense strategy: avoid him. know his payoff is attention, money or controlling us. be suspicious of excessive charisma emanating from others. pay attention when your gut instinct tells you to avoid him.

8. the promiscuous psychopath(male or female) pornography, hypersexuality, masturbation, incest are reported by his targets. anyone, young, old, male/female are there for his gratification. this predator takes what is available. can have a preference for 'sado-maso' sexuality. easily bored, he demands increasingly deviant stimulation. the internet a favourite hunting ground. however, another type exists, the one who withholds sex or affection.
defense strategy: expect this type to try to degrade you. get away from him. expect him to tell lies about your sexuality to evade exposure of his own. be aware of their frequent presence on the internet.

9. the nomadic parasite has a lack of long-term goals. with unrealistic expectations, he is aimless and lacking commitment, focus or direction. he aggressively pursues opportunistic predatory use of others.
defense strategy: be aware of their red flags. don't bail him out. know his ability to appear helpless, pitiful, confused and in need of our assistance.

10. the conman/manipulator pits people against each other. we may be used as his proxy interacting with others as he sets us up to take the fall while he enjoys watching the performance he orchestrates. keeps his allies and targets separate to avoid exposure. verbally skilled at twisting our words, this charmer usually gets his way. applying 'fear' selling tactics, faking expertise, this scam artist crafts situations to appear helpful, indispensable, ready to solve our problems. money and conning others are his objective. he will agree to anything then turn around and do the opposite. he will accuse you of breaking the contract. legal, custody agreements and normal social or personal protocol mean nothing to him. enjoys orchestrating police/legal action and playing the role of the 'poor me' victim.
defense strategy: expect him to disregard the agreement. know the 'nature of the beast' .avoid involvement. be self-sufficient. avoid any "trust-me" get-rich-quick sales pitch. learn how swindlers and scam artists operate.

11. the professional bully is often successful and intelligent in his field. he will fake his abilities and credentials. he exploits others, and must be in control. he relies on his intellectual manipulation, and charisma. his eye on the boardroom, he backstabs his way to high . he ruthlessly abuses his power. his bad judgment has adverse affects on many levels of society. he places others in problem or failure situations. this professional bully has no social conscience, and is often suspicious and paranoid. others may support him to further their own objective but this wheeler-dealer leaves them holding the bag.
defense strategy: keep your references and resume up to date. don't get involved in anything illegal. document thoroughly to protect yourself. thwarting them may backlash with a cascade of retaliation.

12. the psychopath child displays signs as early as age 3. this juvenile delinquent shows early red flags of psychopathy including lying, fighting, stealing, bullying, bad judgment, cheating, cruelty to animals, vandalism, manipulation skills, truancy, sexual activity, fire-setting, substance abuse, and running away from home. many see him as 'sneaky'. defense strategy: now is the time to fix the problem, not the blame. maintain domestic stability. recognize signs in early childhood. reinforce and reward positive behaviour. seek therapy. establish firm moral integrity practices and standards in the home. parent/family management training help is available. please contact your local mental health association

we have used the male gender. yours could be female.
additional reading: 20 traits of malignant narcissism
antisocial emotional vampire checklist
http://psy.rin.ru/cgi-bin/eng/article.pl?id=137&r=28
enjoy the psychopath fun test (is yours one?)
http://bob.bob.bofh.org/~robm/misc/psycho.html
http://members.tripod.com/~colla/social/growth/psycho.htm