Psychopaat-3

Psychopaat-3

Bron : Niburu.co

 

Psychopaten zijn meesters in het beïnvloeden en misleiden van mensen. Zeer weinig van wat ze zeggen klopt volledig met de feiten of werkelijkheid.

Maar toch, ze zijn buitengewoon bekwaam om datgene wat ze beweren geloofwaardig te doen overkomen, zelfs als ze het ter plekke verzinnen, ze zijn in staat om glashard te liegen zonder een spier te vertrekken.

Iedere keer als we onderzoek doen naar een psychopaat komen we tot de conclusie dat ze altijd een kleine “cult”-groep van een soort "betoverde volgelingen" om zich heen hebben verzameld die deze psychopaat aanbidden als een goeroe of een profeet. Dit heeft een psychopaat nodig om zijn ego op te krikken. Ze zullen zich niet aansluiten bij een groep die al bestaat, omdat ze dan niet de leiding hebben.

De reden van dit onderzoek is dat er telkens weer talloze mensen worden misleid, opgelicht of zelfs kwaad wordt aangedaan door psychopaten en ik kan er met mijn verstand niet bij dat mensen zo gemakkelijk door zo’n destructieve invloed worden meegezogen.


Nu volgen tien eigenschappen en signalen waar je een psychopaat o.a. aan kunt herkennen, de zuiverste toetsingsmaatstaf blijft echter de dr.Hares checklist for psychopathy.


1) Psychopaten zijn charmant. Ze hebben enorm veel charisma en zijn geneigd volgelingen aan te trekken omdat mensen bij hen willen zijn. Ze hebben het soort uitstraling wat mensen aantrekt die advies en richting nodig hebben. Ze zijn vaak sexy of hebben een sterke sexuele aantrekkingskracht. Dit betekend natuurlijk niet dat alle sexy mensen psychopaten zijn, maar kijk uit voor een meer dan gewone honger naar seks en merkwaardige of perverse seksuele voorkeuren.

2) Psychopaten zijn spontaner en lijken intenser dan andere mensen. Ze hebben de neiging om soms bizar ongewone dingen te doen die de meeste andere mensen niet zouden doen. Ze voelen zich op geen enkele manier gehouden zich te gedragen volgens maatschappelijk acceptabele normen. Hun gedrag lijkt en is vaak irrationeel, a-sociaal, crimineel of heel riskant.

3) Psychopaten zijn niet in staat schaamte, schuld of spijt te voelen. In hun hersens ontbreekt fysiek een stukje van het circuit wat dit mogelijk maakt. (Beschadigingen in de Amygdala en de Prefrontale cortex van de hersenen) Hierdoor kunnen ze ook mensen verraden, bedreigen of kwaad aandoen, zonder dat ze daar ook maar een seconde van wakker liggen. Ze zullen alles doen wat in hun eigenbelang is, zelfs als ze daarbij anderen pijn doen en schade veroorzaken. Narcisme (pathologisch ziekelijke eigenliefde of megalomania) is een belangrijke eigenschap van psychopaten.

4) Psychopaten kunnen zonder blikken of blozen liegen betreffende hun eigen ervaring. Ze overdrijven dingen zodanig dat het absurd is. En toch…de manier waarop ze hun verhaal weten te vertellen zorgt er meestal voor dat het op dat moment geloofwaardig klinkt.

5) Ze zullen altijd proberen anderen te domineren en willen koste wat het kost “winnen”. Ze hebben er een geweldige hekel aan om een discussie of ruzie te verliezen en zullen fanatiek hun eigen web van leugens verdedigen. Ze gaan daarin zelfs zover dat ze een punt kunnen bereiken waarop hun logica onzinnig wordt. Ze zullen ook niet schromen om in de slachtofferrol te gaan om zich uit een situatie te redden. Ze zijn dan ontzettend zielig om wat ze allemaal hebben moeten meemaken en wat zogenaamd allemaal door anderen zou zijn aangedaan.

6) Psychopaten zijn meestal erg intelligent, maar helaas gebruiken ze hun hersencapaciteit om anderen te misleiden in plaats van hen iets te geven waar ze wat aan hebben in positieve zin. Door hun hoge IQ zijn ze vaak gevaarlijk. Daarom zijn carrierecriminelen die langere tijd uit handen van de politie weten te blijven niet zelden psychopaten.

7) Psychopaten zijn niet in staat om lief te hebben en dienen alleen hun eigen belang. Ze kunnen gevoelens simuleren aan de buitenkant en "doen alsof" om te krijgen wat ze willen, maar ze voelen geen liefde of empatie op de manier zoals jij en ik dat doen. Psychopaten voelen geen emoties, ze zijn in staat om de emoties zeer nauwkeurig te omschrijven en te benoemen, maar hun gevoel daarbij ontbreekt volledig.

8) Psychopaten spreken vaak poëtisch en in beeldspraak. Ze zijn meesters met woorden en zijn in staat een "stroom van bewustzijn" te leveren in hun monologen. Dit is zowel intrigerend alsook hypnotisch. Ze hebben een levenslange ervaring in toneelspelen en doen-alsof, en zijn daar dus ook zeer bedreven in.

9) Psychopaten zullen nóóit hun excuses aanbieden. Zij zijn nóóit fout. Ze voelen zich nóóit schuldig. Ze zijn zelfs niet in stáát om hun excuses aan te bieden. Zelfs als ze met hun neus op de feiten worden gedrukt, zullen ze geen sorry zeggen, maar zullen ze in plaats daarvan in de aanval gaan, of de feiten glashard ontkennen.

10) Psychopaten lijden aan waanvoorstellingen en ze geloven werkelijk dat wat zij zeggen zal uitkomen, simpelweg omdat zij dat zeggen. Vaak wenden ze daarbij voor zogenaamd spiritueel, verlicht of zelfs paranormaal begaafd te zijn, dit omdat ze in hun ijdelheid staan te trappelen om zich "begaafdheden" aan te meten, ...... die een mens nou eenmaal NIET heeft. Het is niets dan een poging zichzelf tot het "Goddelijke" te verheffen, in hun narcistische neiging zich ver boven de "gewone" mens verheven te voelen.